Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.triangel.cz/www/library/connect_db.php on line 2
TRIANGEL s.r.o. - Fasády - Obklady - Dlažby - Alphaton


Alphaton

Nabízená škála barev a povrchů

Barevnost obkladových desek ALPHATON je velmi bohatá. Nabídka osmnácti standardních barev s osmi druhy povrchů uspokojí každého zákazníka. Pro nejnáročnější klienty lze desky ALPHATON po osobní konzultaci dodat i v dalším barevném provedení. Barvy fasádních desek jsou míchány pouze z přírodních komponentů a nejedná se o chemické dobarvování. Barevnost fasádní desky je vlastní barvou celého cihelného střepu, nikoliv jen povrchový nános.

Povrch obkladové desky je nabízen ve variantách: standardní, leštěný, mělká drážka, kartáčovaný, patinový, vlnitý, hluboká drážka a lamela.

Beige Blaugrau Braun Dunkelrot Eisengrau Elfenbein Hellgrau Lachs Naturrot Orange Oxydrot Pastellrot Perlgrau Quarzgrau Safran Sand Tuerkis Vulkangrau

Glazované povrchy

Cihelný střep s povrchem glazury vytváří specifickou přitažlivost celého fasádního pláště svými zářivými barvami. Pro jedinečnost fasády lze tento povrch kombinovat i s ostatními popvrchy Alphatonu, dále se dá využít pro individuální vzory a ornamenty. Vyrábí se v 11 standardních formátech, od výšky 150 – 300mm, délky od 150 – 1500mm. Základní řada devíti barev a další barvy dle vzorníku RAL nabízí velkou škálu barevných možností. Možnost i nadstandardní výšky do 400mm – za příplatek.

Ke stažení:  Alphaton - kompletní přehled barev a povrchů (pdf; 1,3 MB)

Zvláštní povrchy a formy

Zvláštní druhy povrchů cihelného střepu Alphaton

Povrch: Mělká drážka Mělké drážky na povrchu obkladové desky tvoří jemnou horizontální strukturu, která s použitím jiných povrchů (standardní, hlazený, aj) vytvoří zvláštní architektonické řešení fasády. Vyrábí se v 11 standardních formátech od výšky 150 – 300mm, délky do 1500mm a 18 základních barvách. Obkladové desky mohou být kombinovány v systému Alphaton i Longoton. Povrch: Hluboká drážka Horizontální drážky rozdělují strukturu obkladové desky na menší formáty – zajímavé fasádní prvky. Vyrábí se v 11 standardních formátech od výšky 150 – 300mm, délky do 1500mm a 18 základních barvách. Obkladové desky mohou být kombinovány v systému Alphaton i Longoton. Povrch: Vlnitý Díky přechodu světla stínu na vlnitém povrchu obkladové desky, vzniká plovoucí efekt. Vyrábí se v 11 standardních formátech od výšky 150 – 300mm, délky do 1500mm a 18 základních barvách. Obkladové desky mohou být kombinovány v systému Alphaton i Longoton. Povrch: Lamela Zvýrazňuje horizontální členění fasády. Tvarovka lamely není pouze jen designový prvek, ale může být využívaná pro svůj tvar i pro akustické fasády. Obkladová deska: Bageta Je doplňkovým designovým prvkem pro fasádní části. Využívá se pro stínění oken, kryty ventilace nebo klimatizace a jiné. Příčný řez je 50 x 50mm a maximální délka je do 1.500mm. Obkladová deska: Lamela Je to fasádní prvek v ploché formě s využitím pro stínění oken. Lamela lze využít jak horizontálně tak vertikálně. Maximální délka lamely je 2.000mm.

Ke stažení:  Alphaton - kompletní přehled zvláštních formátů (pdf; 386 kB)

Formát obkladových desek ALPHATON je velmi rozmanitý a umožňuje velkou škálu architektonických možností.

délka obkladové desky: čili osový rozměr ve směru otvorů je možný od 150mm až po 1500mm tolerance +/- 1 mm, odstupňování je po 1mm.

výška obkladové desky: je od 150mm až po 300 mm, obkladové desky jsou odstupňovány po 12,5mm. Tolerance desek je +/- 1,2 mm.

tloušťka obkladové desky: je 30 mm. Tolerance +/- 2 mm.

MÖDING® fasádní deska – ALPHATON

Obkladové desky jsou zhotoveny z cihel (= režný cihelný střep) v příčném formátu, tvořeném přední a zadní deskou, které jsou vzájemně spojeny žebry (mezi podélnými otvory).
Vyrábí se v 18 keramických základních barvách se sedmi druhy povrchů.

K dispozici jsou následující formáty:

výšky: 150 – 300 mm (osový rozměr) s odstupňováním po 12,5 mm odlišné výšky na objednávku, protože je nutné speciální nářadí
šířky: 150 – 1500 mm (osový rozměr) s odstupňováním po 1 mm

Konstrukce

Konstrukce cihelné fasády s vnitřní hliníkovou konstrukcí musí ve všech jejích částech odpovídat technicko bezpečnostním požadavkům. Je nutno respektovat zejména následující body:

Upevňovací prostředky pro mechanické upevnění obkladových desek na spodní konstrukci jsou z kovu. Všechny obkladové desky musí být upevněny na spodní konstrukci jednotlivě. Nestačí tedy jejich pouhé zavěšení na spodní konstrukci a stejně tak nestačí prvek, upevňující současně více obkladových desek. Zadní stěna obkladových desek je kapilárně oddělena od spodní konstrukce větrací štěrbinou, hlubokou nejméně 5 mm. Styk spodní konstrukce a zadní strany obkladových desek tedy není přípustný.

Obkladové desky jsou v průřezu na zadním horním okraji opatřeny čelní drážkou a na předním dolním okraji okapní drážkou, které po sesazení do sebe zasahují tak, že je viditelná horizontální spára v šířce asi 12 mm a přední strany všech obkladových desek leží ve stejné úrovni. Za okapní drážkou je dolní drážka určená k upevnění. Obkladové desky jsou asi 30 mm silné, mají dvě vrstvy, které jsou spojeny podélnými žebry po 25 mm.

Obkladové desky se dodávají v osmnácti barvách, se sedmi druhy povrchů, barva je vlastní barvou keramického střepu (nikoli povrchový nános). Speciální barvy je nutno výslovně dohodnout.

Je možnost dodat obkladové desky s pokosem vlevo, vpravo nebo oboustranně s úhlem 45°. Odlišné úhly je nutno zkonzultovat s projektantem.

Upevnění obkladových desek

Háčky obkladové desky jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22 odolné vůči mořské vodě. Obklad je uchycen háčky k hliníkovému rastru jak v horní části tak, i ve spodní části obkladu. Háčky se montují ve vzdálenosti 60 až 80 mm od okraje obkladové desky. Háčky jsou skryté pod okapní hranou desky obkladu a tudíž nejsou vidět „neviditelný úchyt“.

Háčky ve variantách M, U a O (střední, dolní a horní) se připnou na horizontální nosné profily bez nýtů a šroubů, kde definují hloubku štěrbiny pro zadní odvětrání: 40 mm od roviny vertikální nosné konstrukce; místně je redukována horizontálním nosným profilem na 10 mm.

Nosný profil Gen. 06

Horizontální nosné profily jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22 odolné vůči mořské vodě a mají průřez G tuhý v krutu (= dutý průřez C) s osovým rozměrem 30x50 mm.

Přesné výškové vyrovnání obkladových desek (přímoběžné horizontální spáry) je zaručeno jednoduchým a přesným seřízením (tolerance 1 mm) nosných profilů v délce 3,0 m. Přípustné rozpětí činí podle typové statiky do 100 m výšky budovy 1500 mm v běžném prostoru, event. 900 mm v okrajovém prostoru. Přípustný výstupek na vnějších rozích a ostění činí 400, resp. 300 mm.

Upevnění nosných profilů na vertikální základové profily se provádí podle vzorové statiky v normálním a okrajovém prostoru do výšky 100 m dvěma samořeznými šrouby.

Spárové profily

Vertikální spárové profily musí být z nehořlavého/kovového materiálu, aby zabránily vertikálnímu šíření požáru dle ČSN 73 0862.

Pružné hliníkové spárové profily tloušťky 4 - 16 mm (typ B) zasahují zezadu do vertikální spáry. Zabraňují chvění desek za větru, bočnímu posunu desek a pronikání přívalového deště. Spárové profily typ A se umísťují za fasádní desky, typ C na okraj.

Spárové profily jsou natřeny vypalovacím lakem v barvě shodné s barvou fasádních desek.

Vertikální základní profily, spojovací prostředky a kotvení

Kotevní profily slouží k uchycení vertikálních nosných profilů do obvodové konstrukce budovy. Jsou vyrobeny z Al plechu L tvaru, tloušťky 3mm, resp. 4mm. Rozměry kotev jsou závislé na odstupu obkladových desek od obvodové konstrukce, výšce obkládané stavby, apod. Přímo se určují na konkrétní fasádu. V zásadě jsou vyráběné ve výškových řadách: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm a 150mm. Každá řada pak v různých délkách podle potřeby.

Uchycení kotevních profilů do obvodové konstrukce se provádí hmoždinkami a šrouby v přímé závislosti na druhu materiálu, do kterého se kotví. Např. do obvodového zdiva z tvárnic Porotherm jsou používány hmoždinky HILTI HRD 140, do betonu jsou používány plastové hmoždinky 12mm s pozinkovaným vrutem 8x70mm, resp. 10x70mm nebo kovovými kotvami např. WÜRTH W-FA/S.

Spojení (pevné) s vertikálními nosními profily je u nosných kotevních profilů realizováno dvojicí až trojicí nerezových samořezných anebo samořezných samo-závrtných vrutů např. WÜRTH 5,5/16, nebo 4,2/14, na jeden kotevní profil.

Spojení (kluzné) pomocných kotevních profilů s vertikálními nosnými profily je realizováno dvojicí nýtů Al/nerez např. WÜRTH 15,6/10, resp. dvojicí nerezových samořezných anebo samořezných samo-závrtných vrutů např. WÜRTH 5,5/16, nebo 4,2/14 na jeden kotevní profil.

Vertikální nosné profily jsou kotevními profily uchyceny do obvodového zdiva. Jsou to L profily 80x40x2,5mm, 60x30x3mm. Jsou vyrobené se slitiny AlMgSi0,5. Výška jednotlivých nosníků je daná jednotlivým projektem, do maximálního rozměru 3,6m. Počty a umístění kotev, kterými je jednotlivý nosník uchycený do obvodové konstrukce určí statický výpočet.

Tepelná izolace

Tepelná izolace se z pravidla používá z desek minerální vlny v tloušťkách jednotlivého projektu. Kotvení desek je prováděno mechanicky – talířovými hmoždinkami.

Kvalita materiálu fasádních desek

Tolerance pro dodržení rozměrů a tvaru fasádních desek

 • délka (osový rozměr ve směru otvorů) 150 až 1500 mm, tolerance +/- 1 mm
 • rozměry 150 x 300 mm, tolerance +/- 1,2 mm
 • tloušťka 30 mm, tolerance +/- 2 mm
 • plošný ohyb ve směru otvorů (odpich), tolerance +/- 0,7 % délky
 • plošný ohyb příčně ke směru otvorů (odpich), tolerance +/- 1 % délky
 • Flügeligkeit (výška štěrbiny při čtyřbodovém měření), tolerance +/- 0,7 % z rozměru délka + šířka
 • ohyb hran (odpich v rovině desky), tolerance +/- 0,5 % délky hrany
 • úhlová diference řezných hran ke středové ose ve směru otvorů, tolerance 90° +/- 0,3°, nebo 0,5 mm na 100 mm

Parametry

 • Hmotnost (suchá) 4,25 g na cm² plochy desek (osový rozměr), tolerance +/- 15 %
 • Hustota materiálu ≥ 2,0 g/cm³ (DIN 105, část 4, keramické cihly)
 • Nosnost materiálu podle DIN EN 538
 • Ohybový moment ≥ průměrná hodnota ≥ 1,2 KNm/m, nejmenší naměřená hodnota ≥ 1,05 KNm/m
 • Odolnost proti mrazu podle DIN EN 539, část 2: vyhovuje (150 zmrazovacích cyklů).
 • Povrchová úprava a struktura Požadavek Dodatku B, normy DIN EN 1304: splněn.

Ochrana kvality, garantuje uznávaný institut pro certifikaci stavebních výrobků s technických osvědčením „Gütechutz Ziegel für das Land Bayern e.V.“ (Ochrana kvality pro hliněné výrobky State of Bavaria e.V.)

Osvědčení o technické způsobilosti

 • Národní technické osvědčení pro stavební výrobky Z-33.1-531: prodyšné opláštění typu Rainscreen pro vnější obložení v kombinaci s keramickými dlaždicemi ALPHATON.
 • Národní osvědčení o technické revizi č. P-2.17-001: základová konstrukce pro Moeding Keramikfassade.

Národní osvědčení o statické revizi stavebních výrobků

Horizontální hliníková základová konstrukce pro fasádu s keramickými dlaždicemi Moeding-ALPHATON (včetně dlaždice k horizontálnímu profilu)

Fasáda s keramickými dlaždicemi Moeding-ALPHATON a hliníkovou základovou konstrukcí – zažádáno o potvrzení o technické kontrole (včetně dlaždice ke spojovacímu prvku).

Potvrzení o technické kontrole podle DIN 18516 – vnější obložení stěn, prodyšné, část 1: požadavky a zásady technické kontroly, příloha C (normativní): „zásady technické kontroly pro maloformátové fasádní obklady“.

Prohlášení o shodě: „Soulad s požadavky normy DIN 18516, část 1“

Potvrzení o technické kontrole a prohlášení o shodě týkající se odolnosti proti mrazu, difúzní prodyšnosti konstrukce, zvukové izolace, ohnivzdornosti a požární odolnosti, zkoušce odrazivosti či testu SO2 jsou k dispozici na vyžádání.

Multifunkční informační a vzdělávací centrum UJEP, 2013

Město: Ústí nad Labem
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát základní 1250 x 300, barva PEARLGRAU; QUARZGRAU; HELLGRAU
Povrch: standard
Plocha: 2600 m²

Polyfunkční objekt Moulíkova, 2012

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát základní 1350 x 200, barva GRAPHITEGRAU, EISENGRAU
Povrch: lamella
Plocha: 570 m²

Slezská Univerzita Karviná, 2012

Město: Karviná
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 325 x 325, barva PEARLGRAU
Povrch: standard
Plocha: 4900 m²

SUDOP, 2012

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 1500 x 225; 899 x 225; 599 x 225, barva NATURROT, OXYDROT a PASTELROT
Povrch: standard
Plocha: 2690 m²

Service Training Center – Škoda Auto a.s, 2011

Město: Mladá Boleslav
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 500x225; 460x225; 540x225, barva SHINYGRAU
Povrch: standard
Plocha: 680 m²

Fakultní nemocnice, 2010

Město: Kladno
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Formát: 20 variant formátů, barva beige
Povrch: standard
Plocha: 2400 m²

Obchodní dům Sýkora, 2009

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Formát: 450 x 225, barva naturott
Povrch: standard
Plocha: 1300 m²

Transformovna - PRE distribuce, 2009

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Formát: 450 x 225, barva naturott
Povrch: standard
Plocha: 800 m²

Univerzity J.E.Purkyně pavilon B, 2008

Město: Ústí nad Labem
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Formát: vertikal, barva oxydrot
Povrch: standard
Plocha: 4300 m²

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Město: Zlín
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 900 x 225, barva pearl grau
povrch: vlnitý
plocha : 1727m²

AVENIR Business park, 2008

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 900 x 200, barva vulkan grau
povrch:standart
plocha : 1520m²

Plaza Plzeň, 2008

Město: Plzeň
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
barva: naturott, pastel, formát 450 x 225
povrch: standart, mělká drážka
plocha : 8900m²

Metro Florenc, 2007

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 450 x 225
povrch: standart
barva : vulkangrau, lachs, orange, safran, naturrot, pastellrot, beige, sand, dunkelrot
plocha : 60m²

Stanice metra DEPO Hostivař, 2006

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 450 x 225, barva perlgrau
povrch: standart
plocha : 400m²

VŠE - Rajská budova, 2006

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 450 x 225, barva oxydrot
povrch: standart
plocha : 2000m²

AVENIR Business park, 2006

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 450 x 225, barva sand
povrch: standart
plocha : 1390m²

AVENIR Business park, 2004

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 450 x 225, barva sand
povrch: standart
plocha : 2000m²

Metropole Zličín, 2003

Město: Praha
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
formát 200 x 400, barva natturot
povrch: standart
plocha : 260m²

„ELVOX“ Administrativní budova

Město: Padua, Itálie
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
barva: naturrot, pastellrot
povrch: drážkovaný

„Bre Bank“ Banka

Město: Bromberg, Polsko
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
barva: naturrot
povrch: hladký

Vodárenská věž

Město: Mittweida, Německo
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Barva: vulkan, naturrot, beige
Povrch: standart

FEBO Administrativní budova

Město: Amsterdam, Holandsko
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Barva: vulkan grau
povrch: glazovaný

Obytný dům

Město: Hamburg, Německo
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Barva: naturrot, beige, perlgrau
povrch: standart

Školní budova

Město: Breda, Holandsko
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
barva: oxydrot
povrch: lamela

Rodinný dům

Město: Londýn, Velká Británie
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycenív Barva: perlgrau
Povrch: standart

Administrativní budova

Město: Sehma
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Barva: naturrot, beige
Povrch: standart

Zdravotní klinika

Město: Wolfsburg
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Barva: sand
Povrch: hlazený

Administrativní budova

Město: Frankfurt
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „ALPHATON“, neviditelné uchycení
Barva: lachs
Povrch: standart

Montáž

Divoký spárořez

Divoký spárořez

1. obkladová deska 2. rapid háček 3. horizontální profil - Gen 06 4. spárový profil 5. kotva 6. tepelná izolace 7. vzduchová mezera

Standardní spárořez

Standardní sporořez

1. obkladová deska 2. rapid háček 3. horizontální profil - Gen 06 4. spárový profil 5. kotva 6. tepelná izolace 7. vzduchová mezera