Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.triangel.cz/www/library/connect_db.php on line 2
TRIANGEL s.r.o. - Fasády - Obklady - Dlažby - Longoton


Longoton

Nabízená škála barev a povrchů

Barevnost obkladových desek LONGOTON je bohatá. Nabídka šestnácti standardních barev s osmi druhy povrchů uspokojí každého zákazníka. Pro nejnáročnější klienty lze desky LONGOTON po osobní konzultaci dodat i v dalším barevném provedení. Barvy fasádních desek jsou míchány pouze z přírodních komponentů a nejedná se o chemické dobarvování. Barva fasádní desky je vlastní barvou celého cihelného střepu, nikoliv jen povrchový nános.

Jako další povrch je glazovaná obkladová deska. Barevnost glazury je v 9 základních barvách a další na přání zákazníka dle  vzorníku RAL.

Bernstein Creme Graphitgrau Graugrün Hellrot Champagner Karminrot Kastanienbraun Lichtgrau Rose Rubinrot Terracottabeige Terracottagelb Titangrau Vulkangrau Ziegelrot

Druhy povrchů

Povrch obkladové desky je nabízen ve variantách: standardní, leštěný, mělká drážka, kartáčovaný, patinový, vlnitý a hluboká drážka a lamela.


Glazované povrchy

Cihelný střep s povrchem glazury vytváří specifickou přitažlivost celého fasádního pláště svými zářivými barvami. Pro jedinečnost fasády lze tento povrch kombinovat i s ostatními popvrchy longotonu i Longotonu, dále se dá využít pro individuální vzory a ornamenty. Vyrábí se v 10 standardních formátech, od výšky 150 – 600mm, délky od 150 – 3000mm. Základní řada devíti barev a další barvy dle vzorníku RAL nabízí velkou škálu barevných možností.

Ke stažení:  Longoton - kompletní přehled barev (pdf; 5,4 MB)

Zvláštní povrchy a formy

Zvláštní druhy povrchů cihelného střepu Longoton

Lamelová deska Zvýrazňuje horizontální členění fasády. Tvarovka lamely není pouze jen designový prvek, ale může být využívaná pro svůj tvar i pro akustické fasády. Vyrábí se v 10 standardních formátech. Povrch: Hluboká drážka Horizontální drážky rozdělují strukturu obkladové desky na menší formáty. Vyrábí se v 10 standardních formátech od výšky 150 – 600mm, délky do 3000mm. Obkladové desky mohou být kombinovány v systému Alphaton i Longoton. Povrch: Vlnitý Díky přechodu světla stínu na vlnitém povrchu obkladové desky, vzniká plovoucí efekt. Vyrábí se v 10 standardních formátech od výšky 150 – 600mm, délky do 3000mm. Obkladové desky mohou být kombinovány v systému Alphaton i Longoton. Povrch: Mělká drážka Mělké drážky na povrchu obkladové desky tvoří jemnou horizontální strukturu, která s použitím jiných povrchů (standardní, hlazený, aj) vytvoří zvláštní architektonické řešení fasády. Vyrábí se v 10 standardních formátech od výšky 150 – 600mm, délky do 3000mm. Obkladové desky mohou být kombinovány v systému Alphaton i Longoton. Obkladová deska: Bageta Je doplňkovým designovým prvkem pro fasádní části. Využívá se pro stínění oken, kryty ventilace nebo klimatizace a jiné. Příčný řez je 60 x 60mm a maximální délka je do 1500mm. Obkladová deska: Lamela Je to fasádní prvek v ploché formě s využitím pro stínění oken. Lamela lze využít jak horizontálně tak vertikálně. Maximální délka řady lamel je 5000mm.

Ke stažení:  Longoton - kompletní přehled zvláštních formátů (pdf; 315 kB)

Formát obkladových desek LONGOTON je velmi rozmanitý a umožňuje velkou škálu architektonických možností designu díky výběru horizontálních a vertikálních formátů v závislosti na tvaru budovy.

Longoton cihelný střep je v 10 standardních formátech.

délka obkladové desky: čili osový rozměr ve směru otvorů je možný od 150mm až po 3000mm, odstupňování je po 1mm.

výška obkladové desky: je od 150mm až po 600 mm, obkladové desky jsou odstupňovány po 50mm. Tolerance desek je +/- 1,2 mm.

tloušťka obkladové desky: je 40 mm, tolerance +/- 2 mm.

MÖDING® fasádní deska – LONGOTON

Jsou to obkladové desky, které jsou zhotoveny z cihel (= režný cihelný střep) v příčném formátu, tvořeném přední a zadní deskou, které jsou vzájemně spojeny žebry (mezi podélnými otvory).
Vyrábí se v 16 keramických základních barvách.

K dispozici jsou následující formáty:

výšky:150 – 600 mm (osový rozměr) s odstupňováním po 50 mm, odlišné výšky na objednávku, protože je nutné speciální nářadí
šířky: 500 – 3000 mm (osový rozměr) s odstupňováním po 1 mm

Konstrukce

Konstrukce cihelné fasády s vnitřní hliníkovou konstrukcí musí ve všech jejích částech odpovídat technicko bezpečnostním požadavkům. Je nutno respektovat zejména následující body :

 • Upevňovací prostředky pro mechanické upevnění obkladových desek na spodní konstrukci jsou z kovu.
 • Všechny obkladové desky musí být upevněny na spodní konstrukci jednotlivě. Nestačí tedy jejich pouhé zavěšení na spodní konstrukci a stejně tak nestačí prvek, upevňující současně více obkladových desek.
 • Zadní stěna obkladových desek je kapilárně oddělena od spodní konstrukce větrací štěrbinou, hlubokou nejméně 5 mm. Styk spodní konstrukce a zadní strany obkladových desek není přípustný.

Obkladové desky jsou v průřezu na zadním horním okraji opatřeny čelní drážkou a na předním dolním okraji okapní drážkou, které po sesazení do sebe zasahují tak, že je viditelná horizontální spára v šířce asi 12 mm a přední strany všech obkladových desek leží ve stejné úrovni. Za okapní drážkou je dolní drážka určená k upevnění. Obkladové desky jsou asi 30 mm silné, mají dvě vrstvy, které jsou spojeny podélnými žebry po 25mm.

Obkladové desky se dodávají v šestnácti barvách se sedmi druhy povrchů, barva je vlastní barvou keramického střepu (nikoli povrchový nános). Speciální barvy je nutno výslovně dohodnout.

Obkladové desky je možno dodat s pokosem vlevo, vpravo nebo oboustranně s úhlem 45°. Odlišné úhly je nutno projednat s projektantem.

Voda je odváděna čelní a okapní drážkou k přední straně fasády. Voda nebo kondenzát odtékající na zadní straně musí být od horizontálních nosných profilů kapilárně oddělena štěrbinou širokou min 5 mm a může odtékat do horizontálních spár a k patě fasády.

Upevnění obkladových desek

Háčky obkladové desky jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22 odolné vůči mořské vodě. Obklad je uchycen háčky k hliníkovému rastru jak v horní části, tak i ve spodní části obkladu. Háčky jsou skryté pod okapní hranou desky obkladu, a tudíž nejsou vidět - „neviditelný úchyt“.

Háčky ve variantách M, U a O (střední, dolní a horní) se namontují na vertikální nosné profily (pomocí nýtů nebo samořezných šroubů).

Nosný profil

Vertikální nosné profily jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22 a mají průřez L s osovým rozměrem 80 x 40 x2,5mm a T s osovým rozměrem 150 x 50 x 2,5 mm.

Upevnění vertikálních nosných profilů do obvodové konstrukce budovy se děje za pomocí nosných a pomocných kotev. Spojení vertikálních nosných profilů a nosné kotvy je provedeno třemi samořeznými šrouby. Spojení vertikálních nosných profilů o pomocných kotev, je provedeno dvěma samořeznými šrouby.

Spárovací profily

Vertikální spárovací profily musí být z nehořlavého/kovového materiálu, aby zabránily vertikálnímu šíření požáru dle ČSN 73 0862.

Pružné hliníkové spárové profily šířka 10 mm (typ B) zasahují zezadu do vertikální spáry. Zabraňují chvění desek za větru, bočnímu posunu desek a pronikání přívalového deště. Spárové profily typ A se umísťují za fasádní desky, typ C na okraj.

Spárové profily jsou natřeny vypalovacím lakem v barvě shodné s barvou fasádních desek.

Vertikální základní profily, spojovací prostředky a kotvení

Kotevní profily slouží k uchycení vertikálních nosných profilů do obvodové konstrukce budovy. Jsou vyrobeny z Al plechu L tvaru, tloušťky 3mm, resp. 4mm. Rozměry kotev jsou závislé na odstupu obkladových desek od obvodové konstrukce, výšce obkládané stavby, apod. Přímo se určují na konkrétní fasádu. V zásadě jsou vyráběné ve výškových řadách: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm a 150mm. Každá řada pak v různých délkách podle potřeby.

Uchycení kotevních profilů do obvodové konstrukce se provádí hmoždinkami a šrouby v přímé závislosti na druhu materiálu, do kterého se kotví. Např. do obvodového zdiva z tvárnic Porotherm jsou používány hmoždinky HILTI HRD 140, do betonu jsou používány plastové hmoždinky 12mm s pozinkovaným vrutem 8x70mm, resp. 10x70mm nebo kovovými kotvami např. WÜRTH W-FA/S.

Spojení (pevné) s vertikálními nosními profily je u nosných kotevních profilů realizováno dvojicí až trojicí nerezových samořezných anebo samořezných samo-závrtných vrutů např. WÜRTH 5,5/16, nebo 4,2/14, na jeden kotevní profil.

Spojení (kluzné) pomocných kotevních profilů s vertikálními nosnými profily je realizováno dvojicí nýtů Al/nerez např. WÜRTH 15,6/10, resp. dvojicí nerezových samořezných anebo samořezných samo-závrtných vrutů např. WÜRTH 5,5/16, nebo 4,2/14 na jeden kotevní profil.

Vertikální nosné profily jsou kotevními profily uchyceny do obvodového zdiva. Jsou to L profily 80x40x2,5mm a profil T 150x50x2,5mm, které jsou vyrobené ze slitiny AlMgSi0,5. Výška jednotlivých nosníků je daná jednotlivým projektem, do maximálního rozměru 3,6m. Počty a umístění kotev, kterými je jednotlivý nosník uchycený do obvodové konstrukce určí statický výpočet.

Tepelná izolace

Tepelná izolace se z pravidla používá z desek minerální vlny v tloušťkách jednotlivého projektu. Kotvení desek je prováděno mechanicky – talířovými hmoždinkami.

Kvalita materiálu fasádních desek

Tolerance pro dodržení rozměrů a tvaru fasádních desek

 • délka (osový rozměr ve směru otvorů) 600 až 3000 mm, tolerance +/- 2 mm
 • výška (osa) 150 x 600 mm, tolerance 1,0% osového rozměru v jedné výrobě, max.4mm
 • tloušťka 42 mm, tolerance +/- 2 mm
 • plošný ohyb ve směru otvorů (odpich), tolerance +/- 0,5 % délky
 • plošný ohyb příčně ke směru otvorů (odpich), tolerance +/- 1 % délky
 • Flügeligkeit (výška štěrbiny při čtyřbodovém měření), tolerance +/- 0,7 % z rozměru délka + šířka
 • ohyb hran (odpich v rovině desky), tolerance +/- 0,5 % délky hrany
 • úhlová diference řezných hran ke středové ose ve směru otvorů, tolerance 90° +/- 0,3°, nebo 0,5 mm na 100 mm

Parametry

 • Hmotnost (suchá) 6,5 g na cm² plochy desek (osový rozměr), tolerance +/- 15 %
 • Hustota materiálu ≥ 2,0 g/cm³ (DIN 105, část 4, keramické cihly)
 • Nosnost materiálu podle DIN EN 538 - 3 bodový - ohybový moment, osový odstup spodního uchycení odpovídá 3/5 délky jednotlivé desky
 • Ohybový moment průměrná hodnota ≥ 2,0 KNm/m, nejmenší naměřená hodnota ≥ 1,5 KNm/m
 • Odolnost proti mrazu podle DIN EN 539, část 2: vyhovuje (150 zmrazovacích cyklů)
 • Povrchová úprava a struktura Požadavek Dodatku B, normy DIN EN 1304: splněn.
 • Ochrana kvality garantuje uznávaný institut pro certifikaci stavebních výrobků s technických osvědčením „Gütechutz Ziegel für das Land Bayern e.V.“ (Ochrana kvality pro hliněné výrobky State of Bavaria e.V.)

Osvědčení o technické způsobilosti

 • Národní technické osvědčení pro stavební výrobky Z-33.1-531: prodyšné opláštění typu Rainscreen pro vnější obložení v kombinaci s keramickými dlaždicemi LONGOTON.
 • Národní osvědčení o technické revizi č. P-2.17-001: základová konstrukce pro Moeding Keramikfassade.

Národní osvědčení o statické revizi stavebních výrobků

Horizontální hliníková základová konstrukce pro fasádu s keramickými dlaždicemi Moeding-LONGOTON (včetně dlaždice k horizontálnímu profilu)

Fasáda s keramickými dlaždicemi Moeding-LONGOTON a hliníkovou základovou konstrukcí – zažádáno o potvrzení o technické kontrole (včetně dlaždice ke spojovacímu prvku).

Potvrzení o technické kontrole podle DIN 18516 – vnější obložení stěn, prodyšné, část 1: požadavky a zásady technické kontroly, příloha C (normativní): „zásady technické kontroly pro maloformátové fasádní obklady“.

Prohlášení o shodě: „Soulad s požadavky normy DIN 18516, část 1“

Potvrzení o technické kontrole a prohlášení o shodě týkající se odolnosti proti mrazu, difúzní prodyšnosti konstrukce, zvukové izolace, ohnivzdornosti a požární odolnosti, zkoušce odrazivosti či testu SO2 jsou k dispozici na vyžádání.

Realizace : Dětská školka

Město: Landshut, Německo
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: beige, pastellrot, sand
povrch: standard

Realizace : Budova radnice

Město: Tinglev, Dánsko
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: ancona-varied
povrch: standard

Realizace : Centrum sociálních služeb

Město: Treviso, Itálie
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: rubinrot
povrch: standard, lamela

Realizace : Stanice metra

Město: Hamburg, Německo
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: červená(několik odstínů)
povrch: glazovaný

Realizace : Čínské centrum

Město: Peking
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: terracottabeige
povrch: standard, mělká drážka

Realizace : Obchodní škola - ROSS

Město: Michigan, USA
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: oxide red
povrch: standard, lamela

Realizace : Budova spořitelny

Město: Mühlacker, Německo
Cihlová odvětrávaná fasáda MOEDING „LONGOTON“, neviditelné uchycení
barva: terracottabeige
povrch: standard, mělká drážka, lamela

Divoký spárořez

Divoký spárořez

1. obkladová deska 2. rapid háček 3. horizontální profil - Gen 06 4. spárový profil 5. kotva 6. tepelná izolace 7. vzduchová mezera

Standardní spárořez

Standardní sporořez

1. obkladová deska 2. rapid háček 3. horizontální profil - Gen 06 4. spárový profil 5. kotva 6. tepelná izolace 7. vzduchová mezera