Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.triangel.cz/www/library/connect_db.php on line 2
TRIANGEL s.r.o. - Fasády - Obklady - Dlažby - Přírodní kámen


Přírodní kámen

Vzorník žul

Žula (a) Žula (b) Žula (c) Žula (d) Žula (e) Žula (f) Žula (g) Žula (h)

Vzory uvedené v tomto zpracování se mohou lišit od skutečných barev obkladových desek leskem, odstínem nebo strukturou povrchu. Na přání zákazníka lze po domluvě zajistit vzorek vybrané žuly.

Ke stažení:  Žula - kompletní přehled (pdf; 754 kB)

Kamenné fasády

Pro náročnější zákazníky je určen obklad z přírodního kamene. Nejčastější volbou přírodního kamene bývá obklad z žuly a to hlavně pro její dobré fyzikální vlastnosti (pevnost) i pestrou barevnou strukturu. Povrchová úprava je – lesk, pololesk, mat a tryskaný povrch. Žula bývá zbarvena v odstínech šedé, modrošedé, ale i červené. Při volbě tohoto obkladového materiálu se plně využívá ojedinělosti závěsného systému Triangel, který umožňuje použití přírodního kamene ve dvoucentimetrové tloušťce.

Systém T – Stone:

je vysoce estetický, variabilní, certifikovaný systém, který slouží k neviditelnému uchycení obkladových kamenných desek o tloušťce 20 mm.

Z hlediska kotvení do obvodových konstrukcí je systémem liniovým. Základem jsou vertikální nosní profily, z Al slitin, které jsou kotveny do obvodové nosní konstrukce za pomocí kotevních prvků, které jsou taktéž z Al slitin. Každý vertikální nosný profil (nosník) je do obvodové konstrukce kotven dvojicí nosných kotev a ostatními přídržnými kotvami v počtu dle délky nosníku a statického výpočtu. Spojení nosných kotev s nosníkem je pevné, zabezpečují jej samořezné, samozávrtné šrouby. Spojení přídržných kotev s nosníkem je kluzné, pomocí nýtů. Do vertikálních nosníků jsou zalisovány trny s nerezové oceli, na které se zavěšují kamenné obkladové desky.

Samotný obkladový kámen je navrtáván a do otvorů jsou osazovány nerezové závěsy. Vyvrtávaný otvor je válcový, s rozšířením na jeho spodní straně. Závěs se po utáhnutí mechanicky rozevře a spolehlivě tím zabezpečí ukotvení v kamenné obkladové desce. Dle funkce dělíme závěsy na nosné a přítlačné. Nosné závěsy nesou hmotnost obkladových desek a současně působí i při zatížení větrem. Jsou rektifikovatelné ve vertikálním směru, aby bylo zabezpečeno jejich úplné dosednutí na nerezový trn. Přítlačné závěsy působí jen na zatížení od větru (sání). Tvarově se od nosných závěsů odlišují jen delší náběhovou hranou nosu nerezového háčku. Počty jednotlivých závěsů na jednu kamennou obkladovou desku stanoví statický výpočet.

Nosný systém:

Kotevní profily slouží k uchycení vertikálních nosních profilů do obvodové konstrukce budovy. Jsou vyrobeny z Al plechu L tvaru, tloušťky 3mm, resp. 4mm. Rozměry kotev jsou závislé na odstupu obkladu, druhu obkladu, výšce obkladané stavby, apod. Přímo se určují na konkrétní fasádu. V zásadě jsou vyráběné ve výškových řadách: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm a 150mm. Každá řada pak v různých délkách podle potřeby.

Uchycení kotevních profilů do obvodové konstrukce se provádí hmoždinkami a šrouby v přímé závislosti na druhu materiálu, do kterého se kotví. Např. do obvodového zdiva z tvárnic Porotherm jsou používány hmoždinky HILTI HRD 140, do betonu jsou používány plastové hmoždinky ⌀12mm s pozinkovaným vrutem 8x70mm, nebo kovovými kotvami např. WÜRTH W-FA/S.

Spojení (pevné) s vertikálními nosními profily je u nosných kotevních profilů realizováno dvojicí až trojicí nerezových samořezných anebo samořezných samozávrtných vrutů např. WÜRTH 5,5/16, nebo 4,2/14, na jeden kotevní profil.

Spojení (kluzné) pomocních kotevních profilů s vertikálními nosními profily je realizováno dvojicí nýtů Al/nerez např. WÜRTH 15,6/10 na jeden kotevní profil.

Kotevní profily jsou vždy montovány symetricky po dvojicích.

Termostop – plastové podložky jsou umístěny pod kotevními profily, jsou vyrobeny z PE tloušťky 3 a 6mm, rozměrů dle kotevního profilu, pod který přináleží. Jejich funkcí je přerušení tepelného mostu mezi kotevním profilem a obvodovou nosnou konstrukcí.

Vertikální nosné profily jsou kotevními profily uchyceny do obvodového zdiva. Jsou to jeklové profily 50x30x2,5mm, 40x20x2mm, resp. 60x20x2mm. Jsou vyrobené se slitiny AlMgSi0,5. Dle umístění nosníků je možné při pohledu na fasádu rozdělit je na osové, nosník je umístěn v ose spáry mezi dvěma obkladovými deskami. Vertikální osa nosníku je totožná s osou vertikální spáry obkladu a obkladové desky se opírají o pravý a levý okraj nosníku. Druhý typ z hlediska umístění jsou nosníky pomocné. Tyto jsou při pohledu na fasádu umístěny při okrajích obkladu – ostění, nároží, ukončení. Maximální délka vertikálního dilatačního pole je 3,6m. Do Al jeklu jsou zalisovány nerezové trny ⌀6mm, na které se úchyty věší.


Nerezové trny jsou zalisovány ve vertikálních nosných profilech v horizontálním směru, průběžně přes celý profil (rovnoběžně s delší stranou průřezu jeklu). Jsou vyrobeny z nerezové oceli kruhového průřezu ⌀6mm a délky 150mm. Na trny se přímo zavěšují obkladové desky. Počty a umístění trnů vyplývají ze statického výpočtu, který je součástí dílenské dokumentace.

Nerezové závěsy se osazují přímo na obkladové desky. Dle funkce se dělí na nosné a přídržné. Komplet závěsu se skládá z více komponentů. Základem je nerezový šroub M6/16 se zápustnou hlavou, na který je nasunutá nerezová rozpěrná kotvička, plastová podložka malá, plastová podložka velká, nerezový háček, nerezová podložka ⌀6mm, nerezová matice M6.

Rozdíl mezi nosným a přídržným závěsem je ve tvaru nerezového háčku. Přídržný závěs vzhledem na to, že je zatížený jen zatížením od větru a nepřenáší zatížení od vlastní hmotnosti, nemá v háčku oválný otvor, který zabezpečuje rektifikaci ve vertikálním směru. Druhou odlišností je delší náběhová hraná nosu nerezového háčku.

Šířka samotného nosného i přídržného nerezového háčku je 30mm. Minimální počet úchytů na jednu obkladovou desku jsou 4ks – a to 2ks nosné a 2ks přídržné. Výjimečně, u obkladových desek malých rozměrů je min. počet úchytů 2ks na desku (nosných). Minimální vzdálenost úchytu od okraje obkladové desky je 50mm. Konkrétní počty jednotlivých závěsů na jednu obkladovou desku určuje statický výpočet.

Tepelná izolace

Jako tepelná izolace se zpravidla používají desky minerální vlny v tloušťkách dle jednotlivého projektu. Kotvení desek je prováděno mechanicky – talířovými hmoždinkami. Objemová hmotnost minerální vlny je min. 50kg/m³.

Kamenné obkladové desky

Používány jsou obkladové desky různých druhů přírodního kamene. Minimální tloušťka obkladové desky je 20mm, za předpokladu minimální pevnosti v tahu za ohybu obkladového materiálu Rstf = 14MPa. Rozměry kamenných desek se vyrábí převážně v těchto rozměrech 600x300, 600x400, 600x600, 600x1200mm, ale je možnost po konzultaci i jiných rozměrů.

Detaily

Ke stažení:  Detaily systému uchycení kamenné obkladové desky o síle 2mm. Detaily nadpraží, parapetu, ostění, spodního ukončení, ... (pdf; 313 kB)

Realizace: Česká spořitelna Budějovická, 1995

Město: Praha
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 2cm
obklad: Verde Fontain, Nero Impala
povrch: pololesk
plocha: 3500m²

Realizace: Alcron, 1998

Město: Praha
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 2cm
obklad: Vahlovice, Strzegom, Ditkovice
povrch: lesk, formát 600 x 400
plocha: 290m²

Realizace: Administrativní budova Mediatel, 1996

Město: Praha
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 4cm
obklad: Mondariz
povrch: matný, formát 600 x 800
plocha: 620m²

Realizace: Justiční areál, 1997

Město: Liberec
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 2cm
obklad: Vahlovice, Carmen Red, Bianco Sardo, Liberecká žula
povrch: lesk
plocha: 4190m²

Realizace: Polyfunkční budova v Pobřežní ul., 2001

Město: Praha
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 2cm
obklad: Verde Fontain, Mocca Cream
povrch: lesk
plocha: 220m²

Realizace: PSVS

Město: Praha
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 2cm
obklad: Verde Maritaca
povrch: lesk
plocha: 220m²

Realizace: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Město: Olomouc
Kamenná odvětrávaná fasáda, neviditelné uchycení, tl. 3cm
obklad: Verde Jade, tl.3mm
povrch: lesk
plocha: 5100 m²

T-STONE Systém mechanického neviditelného uchycení kamenných obkladových desek. Pohled čelní a zadní.

Čelní pohled

Čelní pohled

Zadní pohled

Zadní pohled

1. obkladová deska 2. háček neviditelného mechanického uchycení 3. AL konstrukce 4. nosná kotva 5. pomocná kotva 6. tepelná izolace
7. vzduchová mezera

Obkladový kámen (tl. 20 mm) je navrtáván v zadní části desky a do takto získaných otvorů jsou osazovány nerezové závěsy. Vyvrtávaný otvor je válcový, s rozšířením na jeho spodní straně. Závěs (háček viz obr.) je uchycen mechanickým utažením přídržného šroubu s podložkou, s využitím vyvrtaného otvoru a tím je spolehlivě zabezpečeno ukotvení v kamenné desce. Pro upevnění se nepoužívá lepidlo ani pryskyřice. Tento systém nazýváme T-STONE.